Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe.

Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu Sprawdzonych Usług, prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności.

słownictwo

 

System Sprawdzonych Usług zwany również System to całość działań podejmowanych przez administaratorów, w celu podnoszenia jakości usług w Polsce oraz gromadzenie referencji firm i na ich podstawie wskazywanie PROFESJONALISTÓW. System Sprawdzonych Usług jest dostępny pod adresem www.fachoweuslugi.pl.

 Partner – wiodąca firma w danej branży(producent lub importer), która dzięki prowadzonym szkoleniom ma swój aktywny wkład w podnoszenie jakości usług.

Firma – podmniot gospodarczy, świadczący również usługi.

Użytkownik – każdy korzystający z Systemu Sprawdzonych Usług.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi przez System Sprawdzonych Usług jest: FACHOWEUSLUGI.PL, ul. Kraszewskiego 10a, 85-240 Bydgoszcz, NIP 5540157831, rodo@fachoweuslugi.pl

 

Podczas rejestracji firmy i w dowolnym czasie, w celu korzystania z Systemu Sprawdzonych Usług, gromadzimy następujące dane widoczne dla każdego żytkownika:

 • nazwa firmy
 • imię i nazwisko właściciela
 • adres email do kontaktu dla klientów
 • numer telefonu kontaktowego dla klientów
 • adres firmy
 • opis działalności
 • branże działalności
 • zasięg działania
 • referencje uzyskane od innych firm
 • rekomendacje uzyskane od osób prywatnych
 • certyfikaty, nagrody, wyróżnienia, świadectwa
 • zdjęcia usług, sprzętu, siedziby firmy będące własnością danej firmy
 • imię i nazwisko osoby wystawiającej rekomendacje

 

Gromadzimy również informacje kontaktowe - niewidoczne dla użytkowników:

 • imię nazwisko osoby do kontaktu
 • numer telefonu do kontaktu z administaratorami Systemu
 • adres email do kontaktu z administaratorami Systemu
 • adres kontaktowy do kontaktu z administaratorami Systemu
 • nr telefonu osoby wystawiającej rekomendacje
 • miejsce wykonia usługi dla której wystawiono rekomendacje

 

Komunikacja telefoniczna oraz prowadzenie korespondencji

W przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy lub w trakcie korespondencji z naszymi pracownikami lub przedstawicielami.

Korzystając z Systemu Sprawdzonych Usług, automatycznie zbieramy o Tobie następujące informacje:

Dane o urządzeniu

 • Gromadzimy informacje dotyczące Twojego urządzenia, takie jak wersja systemu operacyjnego oraz unikalne identyfikatory. Przykładem takich informacji jest nazwa sieci komórkowej, z której korzystasz.

Dane dotyczące logowania

 • Gromadzimy szczegóły techniczne, w tym adres protokołu internetowego (adres IP) Twojego urządzenia, informacje o strefie czasowej i systemie operacyjnym. Przechowujemy również informacje na temat Twojego logowania (data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania) oraz typu i rodzaju Twojej przeglądarki internetowej.

Dane o aktywności w Serwisie

 • Zbieramy informacje dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, a wśród nich informacje o stronach, z których trafiasz na nasz Serwis, datę każdej wizyty, wyniki Twoich wyszukiwań, listy produktów oraz banery informacyjne w które kliknąłeś, czas trwania Twojej wizyty.

Cookies

 • Wykorzystujemy cookies w celu zarządzania sesjami użytkowników, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dostarczania Ci odpowiednich informacji. "Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika. Możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies, lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do cookies.

Dane pozyskane od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł

Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych osób trzecich (i ze źródeł publicznych) takich jak wymienione poniżej:

 1. Niektóre informacje o charakterze technicznym oraz wynikające ze sposobu użytkowania, pozyskane od dostawców usług analitycznych, jak np. Google analytics.

 2. Dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od Partnerów oraz z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEiDG, KRS, itp.).

 

Dlaczego przetwarzamy informacje na Twój temat?

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa. Najczęściej przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy:

 • Jest to niezbędne do zawarcia umowy (także drogą elektroniczną).

 • Jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na ulepszaniu naszych usług i zapewnianiu Ci dostępu do bezpiecznego i sprawnie działającego Systemu.

 • Jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

W pewnych okolicznościach możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody. W takich przypadkach, w momencie pozyskiwania Twojej zgody poinformujemy Cię o celu przetwarzania i kategorii przetwarzanych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy opis sposobów przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz podstawy prawne, na których oparliśmy nasze działania.  

 

Logowanie w panelu klienta wymaga podania adresu email oraz hasła.

Przetwarzanie w celu poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności.

 

Wykorzystujemy dane o aktywności Użytkownika (np. sekwencje kliknięć w ramach Serwisu) do:

 • oferowania Ci spersonalizowanych treści, takich jak lepsze wyniki wyszukiwania podczas korzystania z Systemu;

 • określania jak długo i w jaki sposób poruszasz się po naszym Serwisie, w celu poznania Twoich zainteresowań i poprawy Systemu. Na przykład, opierając się na informacjach dotyczących branży oraz obszaru działania w jakiej działa firma, możemy przekazać informacje o najbliższych wydarzeniach organizowanych przez naszych Partnerów;Na podstawie informacji dotyczących logowania, które zawierają Twój identyfikator e-mail rozpoznajemy różne urządzenia (takie jak komputer stacjonarny, telefon komórkowy, tablet) wykorzystywane przez Ciebie w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Pozwala nam to łączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie na wszystkich urządzeniach, a także pomaga zapewnić Ci taką samą wygodę korzystania z Serwisu bez względu na to, z jakiego urządzenia korzystasz.

 

Przetwarzamy powyższe informacje w oparciu o przesłankę naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu poprawy wygody korzystania z Systemu oraz w celu należytego wykonania umowy, którą z nami zawarłeś.

 

W celu umożliwienia korzystania z coraz wygodniejszego Systemu oraz nowych przydatnych funkcjonalności cały czas pracujemy nad rozwojem Systemu Sprawdzonych Usług.Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w opisanych celach jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ulepszaniu jakości informacji oraz zapewnieniu Ci najwyższych standardów jakości obsługi.

 

Przetwarzanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu

 

 1. Wykorzystujemy dane dotyczące logowania oraz unikalne identyfikatory urządzeń w celu administrowania i ochrony naszego Systemu (w tym diagnostyki, analizy danych, testów, utrzymania systemów informatycznych, wsparcia, raportowania oraz hostingu danych).

 2. Aby blokować spam oraz uniknąć obraźliwych wiadomości, które mogą być do Ciebie wysyłane przez użytkowników, analizujemy cały ruch mailowy w Systemie

 

W celu budowania wizerunku firm, które są w Systemie i wykonują powierzone usługi zgodnie z oczekiwaniami klenta wykorzystujemy otrzymane referencje, dane kontaktowe oraz informacje o prowadzonej działalności gospodarczej dla celów promocji Twojej firmy i ciągłego budowania Twojego wizerunku jako PROFESJONALISTY.

 

W sytuacji, gdy pozyskamy dane z publicznie dostępnych źródeł lub od Partnerów, dokładamy wszelkich starań, aby poinformować firmę której to dotyczy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz uzyskać odpowiednią zgodę na kontakty marketingowe. Zapewnimy również możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w takich celach.

  

Kontakty z podmiotami trzecimi oraz organami administracji.

Jeżeli reprezentujesz podmioty, które współpracują lub chcą nawiązać współpracę z Systemem Sprawdzonych Usług albo jesteś przedstawicielem mediów lub organów administracji publicznej, wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celach prowadzenia korespondencji, nawiązywania współpracy partnerskiej, lub spraw związanych z zadaniami realizowanymi przez organy administracji.

  

Polityka Prywatności może być przez nas zmieniana lub aktualizowana. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie www.fachoweuslugi.pl, a dodatkowo poinformujemy Cię o nich za pośrednictwem wiadomości email lub po zalogowaniu się na konto firmowe. Jeśli nie wyrażasz zgody na dokonane przez nas zmiany, możesz zgłosić chęć usunięcia wpisu Twojej firmy, wysyłając maila na adres biuro@fachoweuslugi.pl

 

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. O zakresie przysługujących Ci praw decyduje charakter podejmowanych przez nas działań.

 

Sposób realizacji Twoich praw: W celu zapewnienia realizacji Twoich praw udostępniliśmy odpowiednie funkcjonalności w panelu użytkownika. Korzystając z dostępnych funkcji możesz poprawiać swoje dane osobowe, dane kontaktowe, dodać lub usunąć wszelkie informacje na własny temat jak: referencje, certyfikaty, uprawnienia, świadectwa, zdjęcia, czy też zażądać usunięcia własnego wpisu w Systemie Sprawdzonych Usług.

 

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Prawo to umożliwia Ci otrzymanie informacji, czy przetwarzamy dane osobowe na Twój temat, a jeżeli tak, prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które przetwarzamy. Prawo dostępu do danych osobowych pozwala Ci na zweryfikowanie tego, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

 

Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych. Po zalogowaniu się na własne konto w Systemie Sprawdzonych Usług masz prawo do poprawy wszystkich informacji związanych z Twoją firmą, poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, które przetwarzamy.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pozwala zwrócić się do administratora o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych gdy:

  • chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych;

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

  • dane są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych celów przetwarzania;

  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nasz danych .

 

Prawo do usunięcia danych osobowych umożliwia Ci żądanie usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane. Możesz również żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli skutecznie zrealizowałeś przysługujące Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wskazanego w przepisach obowiązującego prawa. W niektórych przypadkach, jesteśmy zobowiązani przetwarzać Twoje dane na podstawie obowiązujących przepisów i nie możemy zrealizować żądania.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności.

 

Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Realizując to prawo dostarczymy Ci lub wskazanej przez Ciebie osobie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie. Pamiętaj, że prawo to przysługuje Ci tylko w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody

 

W przypadku, gdy udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania jej w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Każda firma (właściciel lub pełnomocnik) ma prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Przed wniesieniem skargi prosimy o kontakt mailowy na rodo@fachoweuslugi.pl.

  

W celu właściwej komunikacji między firmą a Systemem urzywać będziemy drogi mailowej, SMSowej lub za pośrednictwem panelu użytkownika do którego każda firma ma nieograniczony dostęp 24h/dobę, 7dni w tygodniu, 365 dni w roku. Komunikacja ma na celu potwierdzenie rejestracji, aktualizaję Twoich danych oraz informowanie o niewykorzystanych przez Twoją firmę możliwościach Systemu, pozwalających budować Twój wizerunek.

 

Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od administratora Systemu jakiejkolwiek korespondencji, wiąże się to jednak z usunięciem wpisu Twojej Firmy.

Udostępnianie danych osobowych

 Żadnych danych nie przekazujemy ani nie sprzedajemy żadnym innym podmniotom gospodarczym.

Dane firmowe są dostępne każdemu użytkownikowi, który skorzysta z wyszukiwarki umieszczonej na stronie fachoweuslugi.pl.

Dane osobowe, firmowe i wszystkie jakie posiadamy mogą być wykorzystywane przez inne Serwisy którymi sami administrujemy. W takiej sytuacji podmiot którego dane dotyczą zostanie o tym oddzielnie poinformowany pocztą email.

 

Organy ścigania, organy nadzorcze i inne: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych.

 

Dane, które gromadzimy na Twój temat będą przechowywane i przetwarzane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia naszym użytkownikom jak najwyższej jakości usług, np. szybkich stron internetowych lub stale rozwijanych aplikacji mobilnych.

 

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.

 

W celu określenia odpowiedniego okresu retencji danych osobowych, uwzględniamy ilość i charakter przetwarzanych danych, w tym charakter danych szczególnej kategorii. Bierzemy także pod uwagę potencjalne ryzyko niedozwolonego wykorzystania lub nieuprawnionego ujawnienia Twoich danych osobowych, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz treść przepisów odnoszących się do przetwarzanych danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe związane z wpisem firmy do Systemu Sprawdzonych Usług, przechowujemy do czasu usunięcia wpisu firmy.

 

Po zamknięciu Twojego konta możemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Środki techniczne i organizacyjne oraz bezpieczeństwo przetwarzania 

Wszystkie informacje, które otrzymujemy na Twój temat, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie Twoich danych. Wejście na stronę fachoweuslugi.pl jest szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

 

Pamiętaj, że pomimo wdrożonych przez nas środków ochrony Twoich danych osobowych, udostępnianie informacji za pośrednictwem Internetu lub publicznie dostępnych sieci, nigdy nie jest całkowicie bezpieczne i istnieje ryzyko, że dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają nieuprawnione do tego osoby trzecie.

 Strony internetowe Partnerów 

System Sprawdzonych Usług zawiera odnośniki do stron internetowych naszych Partnerów. Jeśli klikniesz w jeden z takich odnośników, pamiętaj, że każda ze stron, na którą zostaniesz przekierowany posiada własną politykę prywatności. Nie mamy wpływu na takie strony internetowe i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o polityce prywatności każdej strony internetowej, którą odwiedzasz opuszczając nasz Serwis.

 Czym są cookies?

Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat cookies, odwiedź adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

 • Zarządzania Twoimi preferencjami i usprawniania funkcjonowania naszego Serwisu. W ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego kiedy i przez jaki czas odwiedzasz nasze strony, informacje o historii Twojej przeglądarki oraz o preferencjach językowych.

 • Analizowania dostępności Systemu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług.

 • Dostarczania spersonalizowanych informacji naszych Partnerów.

 

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, w tym stron naszych Partnerów. Pamiętaj, że strony internetowe innych podmiotów również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik, pamiętaj, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

 

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics wykorzystywanie cookies.

Co możesz zrobić aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

 

  Kontakt

 W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji swoich praw, skontaktuj się z Administratorem danych osobowych przez mail rodo@fachoweuslugi.pl, lub wysłać list na adres:

FACHOWEUSLUGI.PL, ul. Kraszewskiego 10a, 85-240 Bydgoszcz.

Organy nadzorcze

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Data ostatniej aktualizacji 25.05.2018 r.