Misją Systemu Sprawdzonych Usług jest stałe podnoszenie jakości usług w Polsce oraz wskazywanie firm, które dbają o najwyższą ich jakość. Staramy się gromadzić partnerów (firmy i instytucje), którzy podejmują działania szkoleniowe i informacyjne w tym kierunku.

 

Chcemy zjednoczyć różne działania, aby zwiększyć profesjonalizm fachowców poprzez: szkolenia, sympozja, targi branżowe, wymianę doświadczeń z różnych dziedzin. Pragniemy podnosić świadomość techniczną fachowców i nakłaniać ich do stałego podnoszenia kwalifikacji.

 

Bardzo ważną rolę w budowaniu pozycji firmy odgrywają REFERENCJE. To właśnie one, są jedynym potwierdzeniem dobrze wykonanej usługi. Pobieranie referencji po każdej usłudze i pokazywanie przyszłemu klientowi stanowi znaczący element w pozyskaniu nowego zlecenia.

 

System Sprawdzonych Usług gromadzi PROFESJONALISTÓW, którzy świadomi wysokiej jakości wykonywanych usług pokazują referencje, dzięki nim mogą posługiwać się znakiem SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG. Prowadzimy ranking profesjonalistów według ilości posiadanych REFERENCJI, uwzględniając branże i obszar działania. Na podstawie przedstawionych referencji wskazujemy najbardziej sprawdzone firmy w poszczególnych dziedzinach.