FAQ

 1. Po co jest SYSTEM SPRAWDZONYCH USŁUG?
  SYSTEM powstał po to, aby spośród setek tysięcy firm usługowych wyróżnić te najlepsze.
 2. Skąd wiadomo, które firmy są najlepsze?
  Jako kryterium oceny przyjęto referencje od klientów- im więcej zadowolonych klientów tym więcej referencji.
 3. Kto może przystąpić do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG?
  Do SYSTEMU może przystąpić każdy przedsiębiorca wykonujący rzetelnie usługi, który chce budować własną markę i podnosić prestiż własnej firmy.
 4. Jak można przystąpić do SYSTEMU PRAWDZONYCH USŁUG?
  Należy wejść na stronę www.fachoweuslugi.pl, wypełnić formularz "dodaj firmę", uiścić opłatę, przedstawić posiadane referencje.
 5. Jakie korzyści płyną z przystąpienia do SYSTEMU SPRAWDZONYCH USŁUG?
  Pokazując referencje otrzymasz CERTYFIKAT, a z nim prawo używania znaku "SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG".
 6. Co daje znak "SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG"?
  Znak to charakterystyczny wyróżnik sprawdzonej firmy. Napis SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG utwierdza Twoich klientów co do poziomu jakości świadczonych usług.
 7. Gdzie można umieścić znak "SPRAWDZONA JAKOŚĆ USŁUG"?
  Znak można umieścić w widocznym miejscu np.: na reklamie własnej firmy, na samochodzie firmowym, na ubraniu roboczym, na papierze firmowym, na wizytówce itp.
 8. Co to są referencje i w jaki sposób się je wystawia?
  Referencje to najskuteczniejszy sposób potwierdzenia jakości Twoich usług.

  1. Od klientów indywidualnych: zbierane na kartach REKOMENDACJA - system kart pocztowych, z opłatą przerzuconą na SYSTEM (pakiet 10 kart).Tę kartę fachowiec po wykonaniu usługi, daje do wypełnienia klientowi, następnie wrzuca ją do skrzynki pocztowej. Po dotarciu do administratora i kontroli, rekomendacja jest umieszczona przy wpisie firmy.
  2. Od firm: zwykle wystawiona na papierze firmowym wystawcy, należy ją zeskanować i umieścić przy wpisie firmy lub przesłać pocztą do biura.
 9. Co decyduje o pozycji firmy w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG?
  Pozycja jaką zajmujesz w bazie sprawdzonych firm zależy tylko i wyłącznie od ilości posiadanych referencji.
 10. Co zrobić jeśli firma jest w SYSTEMIE SPRAWDZONYCH USŁUG, a jakość świadczonych usług jest niska?
  Należy dokładnie wypełnić zgłoszenie reklamacyjne, zostanie ono przesłane do konkretnej firmy. Firma ta ma 21 dni na załatwienie reklamacji lub wyjaśnienie jej. Jeśli tego nie uczyni zostanie przeniesiona do wykazu firm nierzetelnych i oznakowana jako "NIERZETELNA FIRMA".
 11. Po co jest wykaz firm nierzetelnych?
  Wykaz ten pokazuje firmy, które mimo wcześniejszych upomnień, swoim działaniem spowodowały straty lub uszczerbek po stronie klienta.
 12. Jak długo firma figuruje w wykazie firm nierzetelnych?
  W każdej chwili, gdy firma usunie powód swojego wpisu może zostać z niego usunięta. Jeśli tego nie uczyni okres ten wynosi 3 lata.
 13. Kiedy firma otrzymuje CERTYFIKAT?
  Certyfikat otrzymuje firma po przedstawieniu 5-ciu referencji, lub 10 rekomendacji.
 14. Jak długo ważny jest certyfikat?
  Certyfikat jest ważny przez 1 rok od wystawienia jednak nie dłużej niż okres wpisu w Systemie Sprawdzonych Usług.
 15. Czy posiadając firmę wielooddziałową mogę dokonać jednego wpisu dla wszystkich oddziałów?
  Niestety nie, każdy z oddziałów sam pracuje na własną pozycję, każdy musi przesyłać własne referencje i każdy otrzyma osobny certyfikat.
 16. Jakie są jeszcze korzyści z przystąpienia do SYSTEMU?
  Jeśli w firmie jest kilka oddziałów lub kilka brygad to zapewne właściciel nie jest w stanie wszystkiego dopilnować osobiście. Zlecenie pobierania referencji z każdej wykonanej usługi powoduje zwiększenie kontroli nadzorczej a co za tym idzie poprawienie jakości usługi. REFERENCJA nic nie kosztuje.
 17. Co to są słowa kluczowe i do czego służą?
  Słowa kluczowe to konkretne wyrażenia służące do lepszego, bardziej trafnego wyszukania Twojej firmy.
 18. Czy można samodzielnie dokonywać zmian we wpisie firmy?
  Tak. Każda firma posiada login i może w dowolnej chwili i dowolną ilość razy zmieniać i poprawiać wpis. Może również dodawać referencje, certyfikaty, zdjęcia itp. Wszystkie poprawki są widoczne po zaakceptowaniu przez obsługę Systemu.