Mass Trading Company Marcin Narewski

Mass Trading Company zajmuje się obsługą:

- szeroko rozumianego sektora użyteczności publicznej (energetyka, wodociągi) w zakresie: 
-- dostaw urządzeń, materiałów i sprzętu dla energetyki,
-- dostaw przyrządów do prowadzenia podziemnych, bezwykopowych pomiarów i badań (poszukiwań rur, kabli i innych instalacji oraz wykrywania miejsc wycieków z sieci wodociągowej),
-- gazu SF6 (urządzenia, pomiary, recykling, dopełnianie), 
-- organizacji szkoleń na certyfikat SF6, 
-- dostaw detektorów wielogazowych (przenośnych i stałych): LEL, O2, H2S, CO i inne, 
-- dostaw produktów Swagelok, 
-- serwisu (po)gwarancyjnego / kalibracji ww. urządzeń, 
 
- laboratoriów i instytucji badawczych w zakresie: 
-- dostaw urządzeń do pomiaru wilgotności (higrometry punktu rosy), temperatury (termometry) i ciśnienia (manometry), 
-- dostaw generatorów wilgotności, 
-- serwisu (po)gwarancyjnego / kalibracji / certyfikacji ww. urządzeń, 
 
- wszystkich zainteresowanych podmiotów w zakresie zamówień publicznych: 
-- dla zamawiających: doradztwo przy prowadzeniu procedur przetargowych (od przygotowania do zawarcia umowy), 
-- dla wykonawców: doradztwo przy przygotowywaniu i składaniu ofert oraz na etapie ich porównania i oceny przez zamawiających.
Dane kontaktowe:
Mass Trading Company Marcin Narewski
ul. Orla 3-7/34
85-158 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
fax: 52 561 07 68


Wyślij wiadomość do firmy

Możesz wysłać wiadomość do firmy korzystając z formularza