O firmie

Mass Trading Company zajmuje się obsługą:

- szeroko rozumianego sektora użyteczności publicznej (energetyka, wodociągi) w zakresie:
-- dostaw urządzeń, materiałów i sprzętu dla energetyki,
-- dostaw przyrządów do prowadzenia podziemnych, bezwykopowych pomiarów i badań (poszukiwań rur, kabli i innych instalacji oraz wykrywania miejsc wycieków z sieci wodociągowej),
-- gazu SF6 (urządzenia, pomiary, recykling, dopełnianie),
-- organizacji szkoleń na certyfikat SF6,
-- dostaw detektorów wielogazowych (przenośnych i stałych): LEL, O2, H2S, CO i inne,
-- dostaw produktów Swagelok,
-- serwisu (po)gwarancyjnego / kalibracji ww. urządzeń,
- laboratoriów i instytucji badawczych w zakresie:
-- dostaw urządzeń do pomiaru wilgotności (higrometry punktu rosy), temperatury (termometry) i ciśnienia (manometry),
-- dostaw generatorów wilgotności,
-- serwisu (po)gwarancyjnego / kalibracji / certyfikacji ww. urządzeń,
- wszystkich zainteresowanych podmiotów w zakresie zamówień publicznych:
-- dla zamawiających: doradztwo przy prowadzeniu procedur przetargowych (od przygotowania do zawarcia umowy),
-- dla wykonawców: doradztwo przy przygotowywaniu i składaniu ofert oraz na etapie ich porównania i oceny przez zamawiających.

Dane kontaktowe

Siedziba firmy:

MASS TRADINF COMPANY Marcin Narewski
ul. Orla 3-7/34
85-158 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
www.mass-trading.eu


Dane kontaktowe:
tel.: pokaż
tel.: pokaż
fax: pokaż


Możesz wysłać wiadomość do firmy korzystając z formularza


Zaznacz że nie jesteś robotem:

Sprawdź inne firmy z REFERENCJAMI

Przypominamy fachowcom, aby pobierali referencje z każdej usługi i w ten sposób budowali wlasny wizerunek.