Partner systemu: Popon

Popon
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych posiada bogate, 16-letnie doświadczenie w działalności na rzecz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.