Firmy z certyfikatem Sprawdzona Jakość Usług

BUDMAKS(105)

BUDMAKS to Firma zajmująca się kompleksową budową domów, budową domów pod klucz. Firma budowlana BUDMAKS Krzysztof Drążkowski świadczy swoje usługi na terenie gminy Osielsko i w jej okolicach. Nasza oferta obejmuje prace
logo

EKO-DREN

Firma świadczy usługi w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Zajmuje się produkcją studzienek wodomierzowych, studzienek drenażowych, deszczowych, kanalizacyjnych, ocieplanych, na indywidualne życzenie klienta pod wymiar.

GEOPROJEKT OLSZTYN

Firma oferuje bardzo rónorodny zakres usług: Geodezja i kartografia: sporządzanie map dla różnych celów, obsługa geodezyjna budów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych. Geologia i geotechnika: badania geologiczne i geotechniczne dla

GEOTEX E&A

*podziały i rozgraniczenia nieruchomości* scalenia gruntów* mapy do celów prawnych* wznowienia granic działek* pomiary sytuacyjne i wysokościowe* sporządzanie map do celów projektowych* wytyczenia obiektów budowlanych w terenie* dokumentacje powykonawcze (inwentaryzacje) obiektów budowlanych* inwentaryzację

HydroGeoWiert

Przedsiębiorstwo nasze powstało w 2003 r. i od tego czasu działa na rynku usług geologicznych i wiertniczych na terenie całego kraju. Wykonuje swe usługi kompleksowo od projektu przez wykonawstwo do dokumentacji.Oferujemy opracowanie

POZYTON

Wyceny nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem m.in. do celów: kupna, sprzedaży, uregulowań prawnych, postępowań spadkowych i podziału majątku, ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

UGK Pankiewicz Krzysztof

Siedziba firmy UGK Pankiewicz Krzysztof mieści się w Stargardzie Szczecińskim. Firma świadczy usługi geodezyjne i kartograficzne. Swoją ofertę kieruję głównie do klientów instytucjonalnych, firm jak i do osób prywatnych, zajmuję się również podwykonawstwem.

    Jesteś profesjonalistą? Pokaż swoje referencje

    Przypominamy fachowcom, aby pobierali referencje z każdej usługi i w ten sposób budowali wlasny wizerunek.