O firmie

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: * pobór, uzdatnianie, rozprowadzanie i sprzedaż wody, * odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz pobieranie opłat za w/w usługi, * nadzór i kontrola nad ilością i jakością dostarczanej wody; * eksploatacja, konserwacja, remonty, renowacje urządzeń i obiektów wod * programowanie rozwoju wodociągów i kanalizacji, Dodatkowo Spółka prowadzi działalność w zakresie: * przeprowadzania inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy urządzeń wod , * budowy obiektów inżynierii wodno kanalizacyjnej, * doradztwa technicznego z zakresu wod kan * zakładania instalacji i urządzeń hydraulicznych oraz sanitarnych, * pozostałej działalności produkcyjnej i usługowej związanej z gospodarką wod kan.

Dane kontaktowe

Siedziba firmy:

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o.
ul. Jeziorańska 18
11-040 Dobre Miasto
woj. warmińsko-mazurskie


Dane kontaktowe:
tel.: pokaż
fax: pokaż


Możesz wysłać wiadomość do firmy korzystając z formularza


Zaznacz że nie jesteś robotem:

Sprawdź inne firmy z REFERENCJAMI

Przypominamy fachowcom, aby pobierali referencje z każdej usługi i w ten sposób budowali wlasny wizerunek.