Firmy z certyfikatem Sprawdzona Jakość Usług

BUDMAKS(100)

BUDMAKS to Firma zajmująca się kompleksową budową domów, budową domów pod klucz. Firma budowlana BUDMAKS Krzysztof Drążkowski świadczy swoje usługi na terenie gminy Osielsko i w jej okolicach. Nasza oferta obejmuje prace związane z kompleksową budową
logo

ABINITIO

Firma secjalizuje się w posrednictwie nieruchomości, zarządzaniu nimi, wynajmem, wyceną. Swiadczymy usługi geodezyjne.

Agrotechnology

Podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się Agencja to szeroko rozumiane pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi geodezyjne i sprzedaż projektów gotowych. Korzystając ze współpracy specjalistów w wielu dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio z budownictwem, zapewniamy

BRAM - BUD

Firma działa na rynku o d1997 roku i wykonuje prace w zakresie:-remonty i modernizacje wszelkich obiektów budowlanych-projektowanie i wykonawstwo instalacji c.o. i pary wodnej-inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, ujęcia wody, przepompownie-instalacji wentylacji i klimatyzacji-instalacje

EKO-DREN

Firma świadczy usługi w zakresie wodno-kanalizacyjnym. Zajmuje się produkcją studzienek wodomierzowych, studzienek drenażowych, deszczowych, kanalizacyjnych, ocieplanych, na indywidualne życzenie klienta pod wymiar.

GEO-A.R.K.A.

Geodezja - pełen zakres, Komputery - sprzedaż i naprawa. Gotowe projekty budowlane - mieszkalne; usługowe; gospodarczel. Sprzęt firmy ZEPTER-MEDICA, sprzęt medyczno rehabilitacyjny HOME ART, sprzęt gospodarstwa domowego.

GEO-CENTRUM

Zajmujemy się geodezyjną obsługą inwestycji, przeprowadzamy pomiary realizacyjne, wytyczamy i inwentaryzujemy obiekty budowlane, realizujemy mapy do celów projektowych

GEO-PARTNER

Geodezja, plany, mapy;Geo-Partner zajmuje się również: fotogrametrią, rewindykacją gruntów, wykonywaniem map do celów sądowych, zasiedzenia, podziały, scalenia. Wykonuje również odwierty geologiczne. Przeprowadza cały proces przygotowania inwestycji aż do uzyskania pozwolenia na budowę Wyszukuje,

GEOPROJEKT OLSZTYN

Firma oferuje bardzo rónorodny zakres usług: Geodezja i kartografia: sporządzanie map dla różnych celów, obsługa geodezyjna budów, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, geodezyjna inwentaryzacja urządzeń podziemnych. Geologia i geotechnika: badania geologiczne i geotechniczne dla

GEOTEX E&A

*podziały i rozgraniczenia nieruchomości* scalenia gruntów* mapy do celów prawnych* wznowienia granic działek* pomiary sytuacyjne i wysokościowe* sporządzanie map do celów projektowych* wytyczenia obiektów budowlanych w terenie* dokumentacje powykonawcze (inwentaryzacje) obiektów budowlanych* inwentaryzację

GRUNT-SERVICE

Podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się Agencja to szeroko rozumiane pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi geodezyjne i sprzedaż projektów gotowych. Korzystając ze współpracy specjalistów w wielu dziedzinach związanych bezpośrednio lub pośrednio z budownictwem, zapewniamy

HydroGeoWiert

Oferujemy opracowanie operatów wodnoprawnych, ocen wpływu inwestycji na środowisko, ekspertyz, raportów oraz dokumentacji i opinii hydrogeologicznych, geologicznych i geotrchnicznych. Zajmujemy się również monitoringiem wód podziemnych, składowisk odpadów oraz obsługą wierceń (dozór geologiczny)

JARTEKS

Biura projektów; Akcesoria, gadżety i upominki reklamowe; Stemple, datowniki, pieczątki; Geodezja, plany, mapy; Drukarnie, poligrafia.

POZYTON

Wyceny nieruchomości a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem m.in. do celów: kupna, sprzedaży, uregulowań prawnych, postępowań spadkowych i podziału majątku, ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,

UGK Pankiewicz Krzysztof

Siedziba firmy UGK Pankiewicz Krzysztof mieści się w Stargardzie Szczecińskim. Firma świadczy usługi geodezyjne i kartograficzne. Swoją ofertę kieruję głównie do klientów instytucjonalnych, firm jak i do osób prywatnych, zajmuję się również podwykonawstwem.

    Jesteś profesjonalistą? Pokaż swoje referencje

    Przypominamy fachowcom, aby pobierali referencje z każdej usługi i w ten sposób budowali wlasny wizerunek.